Новини ПловдивПолитика

LIVE! Бавните ремонти в Пловдив – На живо от съюз за Пловдив

234Прегледа
LIVE! Бавните ремонти в Пловдив – На живо от съюз за Пловдив
Оценете това

1. Дарение на средства на ‘Културно-образователно дружество на българската общнст в района на Източна Македония и Тракия’, Дружество ‘България’, ‘Сдружение на българи и приятели’-Лариса, ‘Гръцко-българско културно-просветно дружество’ и Женски манастир ‘Свети Рафаил и Светата Троица, Гърция

2.Утвърждаване на Споразумение за сътрудничество по Процедура BG05M9001-4.003 ‘Транснационални партньорства’

3.Одобряване на разходи на проект ‘ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА’ по ОП ‘Развитие на човешките ресурси’

4.Участие на община Пловдив в проект ‘Интелигентна мобилност в интелигентни градове: Пешком. Бягайки. Шофирайки. Летейки’, инициатива за ‘Градска авиационна мобилност’

5.Одобряване на неверифицирани разходи на проект ‘Аз живея независим живот’ с бенефициент: Община Пловдив – р-н ‘Южен’

6.Изменение на бюджета на община Пловдив за 2018 година

7.Осигуряване на финансиране на държавна опера-Пловдив

8.Отчет по чл. 19, ал. 8 от Учредителния акт на Общинска фондация ‘Пловдив 2019’ за първото тримесечие на 2018 г.

9.Приемане на бюджет и Програма за дейността на Общинска фондация ‘Пловдив 2019’ за 2018 г.

10.Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински съвет

11.Дофинансиране на общински училища за участие на ученици в национални олимпиади и състезания, утвърдени по график на МОН

12.Издаване на запис на заповед в полза на Министерството на труда и социалната политика, в качеството му на управляващ орган на Оперативна програма ‘Развитие на човешките ресурси’ 2014-2020г. с издател Община Пловдив

13.Домакинство на град Пловдив на Първи кръг от Световната купа по гребане през 2019 г.

14.Вземане на решение за придобиване чрез покупко-продажба на поземлен имот с идентификатор 56784.507.348 по КК и КР на гр.Пловдив

15.Вземане на решение за поправка на очевидна техническа грешка в текстовата част на т. 1 на Решение № 184

16. 18XI-243 /04-06-2018 – Вземане на решение за замяна на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ЖР Тракия, бл.84

17.Вземане на решение за изключване от Окончателен списък на собствениците на жилища в кв. ‘Столипиново’

18.Одобряване на проект ПУП-План за регулация и застрояване и план схеми ‘Електрификация’, ‘В и К’ и ‘Комуникационно-транспортна’ за поземлен имот с идентификатор 56784.273.38

19.Приемане на годишните финансови отчети за 2017 г. на едноличните търговски дружества на община Пловдив 20. Утвърждаване на одитори за заверка на годишните финансови отчети за 2018 г. на едноличните търговски дружества, собственост на община Пловдив

Коментари

Забелязано в Пловдив
Забелязано в Пловдив предлага на пловдивчани новините и събитията, които са близо до тях, които пряко ги вълнуват и които те биха искали да съобщят на съгражданите си. При нас водещото е опитът от първо лице, независимото мнение и всички граждани, които искат да дадат гласност на забелязаното от тях.

Вашият коментар