Министър Петков представи промените, заложени в проекта на Закон за социалните услуги

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Министър Бисер Петков представи напредъка при подготовката на проекта на Закон за социалните услуги и основните промени в сектора, заложени в новия нормативен акт на в Министерството на труда и социалната политика. В събитието участваха представители на малката работна група за подготовка на проекта – Миряна Сирийски, Надя Шабани и Събина Събева, както и заместник-кметът на Столична община Албена Атанасова.

Със законопроекта се предлага ново разбиране, нова философия за ролята на социалните услуги. Една от основните цели е да се облекчи достъпът до социални услуги чрез премахване на издаването на заповед за настаняване и направление за ползване на услуги от дирекция „Социално подпомагане“. Всеки човек ще има право на консултация и информация за ползването на социални услуги и ще може сам да избере доставчика, който да му я предостави, каза министър Петков.

Той подчерта, че със законопроекта се предвижда да се създаде национална карта на социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет. По този начин ще се сложи ред в планирането и създаването на услуги и ще се гарантира, че те ще са съобразени с потребностите на хората в различните населени места. Със създаването на национална карта държавата поема ангажимент за създаване на пълна мрежа от социални услуги в цялата страна в дългосрочен план, каза министър Петков.

В проекта е предвидено да се създаде нова Агенция за качеството на социалните услуги, която ще следи дали се спазват правата на потребителите на социални услуги. В специална наредба ще се регламентират стандарти за качеството на социалните услуги. Ще се въведат и правила за контрол и мониторинг на качеството от самите доставчици и от общините.

За първи път се предвижда да се даде възможност за ползване на общодостъпни социални услуги от всички лица, а не само от представители на уязвимите групи, каза още министър Петков. Това ще са услуги за информиране, консултиране и обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения, които се предоставят за срок до 2 месеца. В новия закон ще се определят и финансирани от държавата социални услуги, включително и за пълнолетни, които ще се предоставят без заплащане на такса.  Сред тях ще са услугите за консултиране и подкрепа на родители по въпросите на ранното детско развитие и отглеждането на деца; ранна интервенция на уврежданията; спешно осигуряване на подкрепа в случай на кризисна ситуация и други.

Предвижда се да се въведе и напълно нова социална услуга – заместваща грижа. Нейната цел е да се осигури временна почивка на родители и лица, които полагат грижи за зависими членове на семейството. Услугата ще е безплатна до 14 календарни дни в годината, а общият период на предоставянето й ще е до 30 календарни дни годишно, обясни министър Петков.

Той добави, че дискусиите по проекта продължават, като предстои той да бъде представен и обсъден от голямата работна група за подготовката на Закона за социалните услуги. Целта е до 15 октомври проектът на новия нормативен акт да  бъде публикуван за обществено .