Министър Росен Желязков: Необходимо е да започнем работа по нова стратегия за пътна безопасност

Необходимо е да започнем още сега работа по изготвянето на нова стратегия за пътна безопасност.

Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в рамките на провелата се днес конференция на тема: „Да работим заедно, за да направим пътищата си по-сигурни – подобрен модел за управление на пътната безопасност и добри практики“.  Събитието бе организирано от Министерството на вътрешните работи под егидата на Българското председателство.

Министър Росен Желязков: Необходимо е да започнем работа по нова стратегия за пътна безопасност » България » Министерство на вътрешните работи

Министър Желязков отбеляза, че въпреки разработената през 2011 г. Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в България, се забелязва трайна тенденция на повтаряне на едни и същи грешки и нарушения от страна на участниците в движението.

„Основните усилия за справянето с това бяха насочени предимно към увеличаване размера на санкциите и превенция, но явно това не е достатъчно“,

добави още той. По думите му трябва да се подготви нова стратегия, с визия до 2030 г., която да бъде базирана на добрите европейски практики и да е съобразена с основните фактори, оказващи съществено влияние върху безопасността по пътищата, като поведението на участниците в движението; безопасността на пътната инфраструктура; техническата изправност на превозните средства; подготовката на водачите и контролът.

Министър Росен Желязков: Необходимо е да започнем работа по нова стратегия за пътна безопасност » България » Министерство на вътрешните работи

„Опазването на живота и здравето на всички участници в пътното движение е основен приоритет на правителството и всички вие сте свидетели за ясно изразеното виждане за нормативни и институционални мерки, и задачи свързани с укрепването на политиката по пътна безопасност“,

подчерта още той.

Министър Росен Желязков представи предвидените мерки от страна на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, които биха имали положително въздействие върху пътната безопасност.

По отношение на обучението и изпитите на водачите, министърът посочи, че откакто е въведена системата за контрол на теоретичните изпити, т.нар. „бели стаи“, драстично са намалели опитите за нерегламентирано взимане на изпитите. В момента се наблюдават единични случаи, при които лица с фалшиви лични карти се явяват вместо конкретните кандидати. За решаването на този проблем изпитващите са оборудвани със специални средства за разпознаване на фалшивите лични карти, като предстои да бъде свързана системата на ИА „Автомобилна администрация“ с тази на МВР, така че при сканирането на личната карта автоматично да се проверява дали е фалшива, допълни министър Желязков. Като основно предизвикателство той очерта затягането на контрола при практическите изпити и го определи като изключително трудна задача.

 

Министър Росен Желязков: Необходимо е да започнем работа по нова стратегия за пътна безопасност » България » Министерство на вътрешните работиВръщането на обучението и изпитите на полигон, също е тема, която в момента се дискутира, както и това изпитните маршрути да бъдат предварително зададени в система, която на случаен принцип да избира трасето на всеки кандидат. Така ще намалее субективният фактор и съмненията, че на определени кандидати са дават по-лесни маршрути, подчерта още министърът. Той отбеляза, че се създава звено за мониторинг на практическите изпити, каквато е практиката при теоретичните, като основната му задача ще бъде да следи и оценява работата на изпитвачите.

При обучението на водачите се предвижда още да бъде намален броят на въпросите и да се въведе втора част на изпита, в която да има видео казуси, които да тестват реакцията на изпитваните, като това е добра практика, заимствана от други европейски държави. За премахването на случаите на фиктивно обучение се обсъждат възможностите за въвеждане на електронна система за контрол на обучението.

Министър Росен Желязков: Необходимо е да започнем работа по нова стратегия за пътна безопасност » България » Министерство на вътрешните работи

По отношение на техническата изправност на превозните средства, министър Росен Желязков посочи, че се работи по надграждане на съществуващата система, като се свържат уредите в пунктовете с информационната система на ИА „Автомобилна администрация“, чрез защитена връзка. Предвидено е заснемане на показанията на километража и съхранение на изображението. В стикера за техническите прегледи ще бъде внедрен чип за дистанционно четене на данните, като стикерите ще бъдат с различни цветове, показващи нивото на замърсяване на автомобилите.

„Ще бъде оптимизиран контролът за техническата изправност на превозните средства при първа регистрация, като тази дейност премине към ИА „Автомобилна администрация“. По този начин автомобилите преди регистрацията ще минават на цялостен технически преглед в пунктове, които отговарят на предварително заложени критерии”,

отбеляза още министър Желязков. За облекчаване на административните тежести за гражданите ще бъде създадена електронна система за подаване и попълване на необходимите документи за регистрация.

 

Министър Росен Желязков: Необходимо е да започнем работа по нова стратегия за пътна безопасност » България » Министерство на вътрешните работи

За първи път ще бъде въведен регистрационен режим и контрол на автосервизите, като те трябва да дават минимум шест месеца гаранция за извършените ремонти.

Освен това се предвижда създаването на публичен регистър на сервизите с пълна информация за местонахождението, служителите и тяхната квалификация, като потребителите ще имат персонален достъп. Това ще даде възможност за създаването на на ремонтите на автомобилите и така ще е ясно във времето за даден автомобил какви ремонти са извършени, кога и от кои сервизи. Министър Росен Желязков изтъкна, че тези мерки ще доведат не само до подобряването на пътната безопасност, но и за по-голяма прозрачност, и по-голяма ефективност.

„По отношение на контролната дейност една от основните мерки, които предвиждаме и ще предложим за законодателно уреждане, това е прехвърляне на контролната дейност на пътя, осъществяван в момента от ИА „Автомобилна администрация“, към МВР, като Автомобилна администрация ще запази контролните си функции над предприятията“

посочи още Росен Желязков.

Министърът заяви, че посочените мерки ще бъдат подробно обсъдени с обществото, за да се намери оптималното сечение между интересите на всичките участници в тези процеси, защото всеки съхранен живот е единственият и най-важен индикатор за смисъла от положените усилия в пътната безопасност.