Министерството на енергетиката обсъди с бизнеса цените на тока на свободния пазар

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова и заместник-министрите Красимир Първанов и Жечо Станков обсъдиха с представители на бизнеса цените на електроенергията на свободния пазар. В срещата участваха и председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, изпълнителният директор на Българската независима енергийна борса Константин Константинов, както и ръководители на държавните енергийни дружества.

Повод за дискусията бе притеснението от страна на индустриалните консуматори, че през последните дни цената на търгуваната на борсата електроенергия се е повишила необосновано.

По данни на БНЕБ средната цена на пазар „ден напред“ от началото на годината досега е около 40 евро. За сравнение в Румъния е 45 евро, в Унгария – 50 евро, а в Гърция – 60 евро.  Според анализа на борсата поскъпването през последните дни се дължи на повишени количества по оферти „купува“ на търговски участници на пазара.