Обществено обсъждане утре за – Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1

Утре, 3.11. от 18:00 в залата на ще се проведе обществено за намерението за поемане на нов общински дълг, свързано с необходимостта от осигуряване на средства за реализацията на „ – Етап 1”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.
Заради актуалната епидемиологична обстановка в залата няма да бъдат допуснати повече от 30 души. Всички присъстващи трябва да носят предпазна маска и да спазват дистанция.