Величко Родопски поема общинските финанси

е новият заместник-кмет на Община Пловдив с ресори „Финанси, здравеопазване, стопански дейности и екология“. Той поема овакантения пост от . Заповедта за неговото назначаване бе подписана днес от кмета .

До момента Велико Родопски бе помощник-ректор на и бе на тази длъжност близо 12 години и има защитена научна степен доктор на икономическите науки. Има сериозен опит в управлението и контрола на финансите в работата си в Териториалната агенция на в Пловдив.

Завършил е магистратура във Варненския икономически университет, специалност „Счетводство и конктрол“. Семеен с две деца.