Демократична България внесе становище по проекта за изменение на ОУП на гр. Пловдив

На 21.10.2020 г. организира първото по рода си от години насам обществено на проекта за изменение на на гр. Пловдив от 2007 г. в Дома на културата „“. За разлика от неудобните за много хора срещи, организирани от местната администрация в работно време, ние дадохме възможност на всички граждани, неправителствени организации и експерти да изразят мнението си по стратегическия документ.

В хода на проведената среща бяха формулирани редица градивни критики към представения от Община Пловдив проект, най-вече по отношение на презастрояването, липсата на достатъчно зелени площи, мръсния въздух, задръстванията, проблемната инфраструктура и зле функциониращия градски . Гражданите представиха редица идеи и конкретни предложения за  бъдещето на Пловдив като зелен, мобилен и устойчив град.

В продължение на заявената си активна позиция, Демократична България – Пловдив внесе в Община Пловдив подробно и аргументирано становище по проекта за изменение на ОУП. Нашето предложение е изготвено при съобразяване с мненията, изразени по време на общественото обсъждане, както и депозираните до момента становища на гражданите и неправителствения сектор. Експерти, участвали в обсъждането и в изготвяне на становището, са: арх. Антоанета Топалова – специалист по градоустройство и опазване на културното наследство, бивш главен архитект на Пловдив, арх. Тереза Колева – експерт по градоустройство и урбанизъм, арх. Невена Пачеджиева – член на Съюз на ландшафтните архитекти, учител по парково строителство, зам.председател на Обществен експертен съвет по озеленяване към Община Пловдив, инж. Петър Фандъков – транспортен инженер, експерт по планиране на трафика, Георги Велев – юрист, специалист по екологично право и граждански активист, Веселин Кирев – представител на НПО „Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт“.

Ние сме на мнение, че проекта за изменение на ОУП трябва да бъде цялостно ревизиран, така че действително да защитава зелените площи в града, особено реализираните такива от общоградско значение като парк „Лаута“, парк „Отдих и култура“, Младежки хълм и Бунарджика. Недопустимо е в текстовата част на документа да се прокламират добри намерения, докато от представените схеми и чертежи да се установява, че десетки имоти, в които се намират паркове, градини и междублокови озеленени площи са предвидени за застрояване.

С цел подобряване на обществения транспорт и справяне със задръстванията, проектът за ОУП трябва да бъде променен, така че да поставя приоритет на придвижването с релсов транспорт, велосипеди, споделено пътуване и пеша. Устойчивото бъдеще на Пловдив неминуемо преминава през намаляване на автомобилния трафик и изнасянето му максимално далеч от Централна градска част. По този начин ще се създаде и възможност за увеличаване на пешеходните и споделени зони в центъра на града, както и за защитаване на културно – историческото наследство.

Вярваме, че Община Пловдив ще се съобрази с нашата концепция, която включва над 50 конкретни предложения и ще възложи на проектантите, подготвящи финалния вариант на ОУП, създаването на стратегия, определяща по устойчив начин дългосрочното бъдеще на пловдивчани.