Проверка за административно бездействие на компетентните институции относно поддържане чистотата на зелената площ зад хотел „Санкт Петербург“

изиска да бъде извършена проверка от РИОСВ и Община Пловдив по сигнал на граждани за административно бездействие на компетентните институции относно поддържане чистотата на зелената площ зад хотел „“.

Според подателя на сигнала „унищожената тревна площ , част от парка, се използва като склад за строителни материали , депо за инертни материали и паркинг за тежкотоварна техника“. Сигналът и искането за проверка е препратено и до кмета и районния кмет , а даденият срок за писмено становище е 7-дневен.

„При този недостиг на зелени площи в Пловдив малкото останали следва да се поддържат и пазят във вид достъпен за гражданите, независимо чия собственост са те. Затова при всеки един сигнал сезирам съответните институции и считам, че трябва да се предприемат незабавни действия.“
Гражданите пишат още, че са сигнализирали отдел екология в район Северен, Общински инспекторат и Община Пловдив , но до момента няма действия или отговор от тяхна страна.