Община Пловдив ще стартира отново поръчката за саниране на 5 жилищни блока

Няма опасност да загубим средствата, ще приключим с изпълнението в рамките на настоящия програмен период, коментира зам.-кметът по строителство Пламен Райчев

Община Пловдив ще обяви отново обществената поръчка за подобряване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж“. Поръчката е на стойност от 3 млн. лева без ДДС и обхваща 5 големи жилищни блока в четири от районите на Пловдив.

Проектът „Проектиране и изпълнение на СМР в рамките на проект „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пловдив – I етап“, включва следните обекти:

  • Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Стефанов Гешев“ № 30, район „Западен”;
  • Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, бул. „България“ № 196, район „Северен”;
  • Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, бул. „България“ № 45, 47, район „Северен”;
  • Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 83-91, район „Централен”;
  • Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Жеравна“ №1, 3, район „Източен”.

Зам.-кметът по строителство Пламен Райчев обясни прекратяването на поръчката и повторното й възлагане с несъответствия между нормативната уредба и заложените критерии от възложителя. В мотивите е записано, че заложените критерии в поръчката е строителите да имат право да осъществяват първа група, четвърта категория строителство, според правилника. „Това обаче е закононарушение, тъй като сградите, които трябва да се санират са първа група, трета категория. Общината като възложител не може да промени изискванията в процеса на поръчката, затова трябва да бъде прекратена“ , обясни Пламен Райчев. Той обаче е категоричен, че веднага след като изтече десетдневният срок за обжалване на прекратяването, ще се премине към обявяване на нова със същите обособени позиции и средствата няма да бъдат загубени.

„Разбираме, че хората от петте жилищни блока се притесняват, но ги уверявам, че нямат основание, блоковете им ще бъдат санирани в рамките на този програмен период“, заяви още Райчев. Той подчерта, че в същото време не би допуснал заради грешка в документацията Община Пловдив като възложител да загуби част от безвъзмездната помощ. Зам.-кметът е провел консултации и разговори с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“, откъдето също са споделили неговите опасения и това е наложило прекратяване на поръчката.