Пловдивски линейки не работят изцяло по предназначение

Пловдивчани бяха изумени от техническото състояние на , която както да превозва пациенти, така и очевидно усложнява състоянието на такива с дихателни проблеми. Черният пушек, излизащ от превозното средство направи силно впечатление на минувачите, който за жалост превръща работата на линейката в парадокс.
След като България попадна в класацията на Ню Йорк Таймс за най- в Европа, такивя гледки би трябвало да липсвят – поне от страна на държавните учреждения.