Пробивът под Централна гара предизвика смут в Общински съвет

Мегапроектът за подлез, който да свързва район Южен с центъра предизвика дебат сред съветниците. Точката беше отложена, като една от основните причини беше притесненията от страна на граждани, които са засегнати от изменението на ПУП.

Кметът Тотев предложи да се направи между политически представените групи, представители на НКЖИ и експерти от общината, защото информацията е малко.

от Съюз за изказа мнение, че проектът трябва да бъде изцяло съобразен с гражданите, чиито имоти трябва да бъдат отчуждени. Тя каза, че ако има процедури по изкупуване на частните имоти в р-н Южен ще тръгнат съдебни дела, които ще накърнят интересите на собствениците, както и ще спре за дълги години целия проект.

от ВМРО попита защо НКЖИ е наел нов проектант, след като е имало готов проект от друга фирма.
С 43 гласа „ЗА“ точката беше отложена.