3 000 деца се върнаха в детските градини в Пловдив днес

3 000 деца се върнаха в детските градини от днес при подадени заявки от 3 800 родители. Близо 30% от децата, които посещават ясли, същото са се върнали. Работят всички с изключение на две в район „“, където се извършва планов ремонт и една в район „“, където има авария. Това съобщи заместник-кметът по образование .

По думите му взети са всички превантивни мерки за предпазване на децата от епидемията от коронавирус. За педагогическия персонал са осигурени лични предпазни средства.

За приема на децата в детските нe се изисква медицинска бележка. На входа се мери температурата и ще се прави преглед на всяко дете за симптоми. Родителите попълват декларация за информирано съгласие и за споделена отговорност относно мерките, като се задължават и да уведомяват персонала за здравословното състояние на детето, и ако те самите имат симптоми.

Четирикратно ще бъдат дезинфекцирани помещенията в градините, а в санитарните помещения това ще се прави на всеки два часа. Осигурява се и редовно проветряване на занималните. Обучението при възможност ще бъде изнесено навън. Премахнати са играчките, а също и килимите в детските заведения.