Акция за даряване на книги на Дома за възрастни хора „Св. Василий Велики“,

Събраните издания ще бъдат предоставени на Дома за възрастни хора „Св. Василий Велики“, Пловдив, като кметът и администрацията ще занесат книгите лично на 12 декември следобед. Акцията продължава до 11 декември, като гражданите могат да оставят книгите на ет. 2, ст.9 в секретариата на г-н Стаменов, ул. „Хр. Г. Данов“ 39.

„Директорът на Дома за възрастни хора се обърна към нас с молба за съдействие, като целта на акцията е да съберем около 200 книги на български език,“

коментира Стаменов и благодари предварително за доброто дело.