Евелин Парасков: Дебатът за цената на билетчето е експертен, а не политически

Групата на „Съюз за Пловдив” са против евентуално увеличаване !

“Експерти от транспортния бранш трябва да дадат становище на база задълбочени анализи, дали трябва да бъдат увеличени средствата за превозвачите или да се вдигнат цените на билета и картите в градския транспорт. След като разполагаме с ясна и точна картина, в Общински съвет можем да вземем решение”.

Това е мнението на председателя на групата на съветници от „Съюз за Пловдив” - по повод проведения дебат за градския транспорт.

На срещата, организирана от Община Пловдив, на съветниците не беше представено експертно становище, което да съдържа конкретни данни и изводи за приходите и разходите на транспортните фирми, изпълнението на курсовете и пътникопотока.

„ Смятаме, че не са използвани всички възможност за оптимизиране на разходите. Също така сме на мнение, че не е постигнат никакъв ефект от инвестицията от *20 млн. лева,* направена преди повече от четири години за въвеждане на електронната система в градския транспорт”, коментира Парасков.

Той напомни, че все още няма ясен отговор защо електронното таксуване не работи- средство, което ще оптимизира много разходите на превозвачите.

„Ясно е, че превозвачите имат “губещи” курсове, особено извън пиковите часове, вечер, а и през целия период на извънредните мерки. Но какви са загубите и каква част от тях трябва да се покрива от бюджета, е експертен проблем, а не политически, който да се решава в залата на Общински съвет”, счита шефът на групата. Евелин Парасков категорично счита, че Община Пловдив трябва да изпълнява Eвропейския регламент 1370 за покриване на разходите за транспортната услуга и да плаща на километър пробег, каквото е и искането на превозвачите. Това обаче може да стане с въвеждането на електронната система, а тя не действа пълноценно.
Според съветниците от „Съюз за Пловдив” администрацията не трябва да търси най-лесният начин за решаването на проблема, а именно – вдигане на цената на билета.

„На мнение сме, че нивото на услугата в Пловдив е над средното за страната, но преди политическия дебат е редно да бъде иницииран експертен такъв, в който бихме участвали активно”, подчерта Евелин Парасков.

Председателят на групата напомни, че в същото време превозвачите кандидатстват за новата в Пловдив за осемте автобусни линии при настоящите факти и обстоятелства.