20 C
Пловдив
16 април, 2021

На над 100 сигнала и жалби реагираха експертите на РИОСВ – през Юли

Вижте още

Последвай ни

17,709FansLike
4,240SubscribersSubscribe
Avatar
Милена Христоваhttps://zabeliazanovplovdiv.com
Милена е част от екипа на Забелязано в Пловдив като репортер и редактор от края на 2019г.

През юли експертите на (РИОСВ – Пловдив) са извършили 135 на 129 обекта, 78 от които са извънредни. В рамките на проведения контрол са дадени 28 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Регистрирани са 94 сигнала на зелен телефон и 7 писмени , които са обработени своевременно.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони по опазване на околната среда през месеца са съставени 10 акта, един от които е за неизпълнение на дадено задължително предписание на централа за производство на биогаз от 2019 г. Най-много са актовете за установени нарушения в областта на водите – те са съставени на четири розоварни с обекти в селата , Черноземен и Зелениково за заустване без разрешително и на цех за млекопреработка в с. Маноле за замърсяване на водите. Други четири акта са съставени на фирми за дейности с отпадъци без издаден разрешителен или регистрационен документ.

През юли директорът на РИОСВ е издал и 6 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 23 000 лева. Четири от наказателните постановления са за нарушения в областта на управление на отпадъците – те са наложени на две фирми за липса на отчетност или превишаване на разрешените количества отпадъци, както и на две общини за липса на за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. Наказателно постановление е издадено и на в с. Труд за неизпълнение на дадени от екоинспекцията предписания. На предприятие в с. Радиново, общ. Марица, е наложена една текуща месечна санкция – тя е за изпускане в атмосферата на отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над нормите за допустими емисии.

ВИЖ ОЩЕ :  Затварят част от ул. „Брезовска“, въвеждат двупосочно движение по ул. „Васил Левски“

Общо събраните суми от РИОСВ – Пловдив по наложени  глоби и санкции за месец юли са 16 556 лв., като от получените суми 8 707 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

ВИЖ ОЩЕ :  Предстои въвеждането на Монтесори педагогиката и в още една ясла

През месеца са извършени проверки на билкозаготвителни пунктове в землищата на 6 села съгласно Закона за лечебни растения и на защитена зона „Оризища Цалапица“ по спазване на режимите съгласно заповедта за обявяване. При осъществения контрол не са установени нарушения на Закона за лечебните растения и на Закона за биологичното разнообразие. Екоекспертите са се отзовали на множество за бедстващи защитени животни – изпратени в Спасителния център в са 16 птици от видовете щъркел, сова, голям воден бик, кълвач, лястовица и кукумявка.

За отчетния период са процедирани 182 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти извън обхвата на Глава шеста от ЗООС и са изготвени 21 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни проекти, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС. Издадени са 31 регистрационни документи и 2 разрешителни документи за дейности с отпадъци. За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията за периода са публикувани 312 документа на интернет страницата на екоинспекцията.

 

- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -Tomov Plaza

Новини от Пловдив

Затварят част от ул. „Брезовска“, въвеждат двупосочно движение по ул. „Васил Левски“

Временна организация на движението се въвежда на ул. „Брезовска“ от 15 април до 15 юни, информират от ОП „Организация...

Още новини от Пловдив