Доспат – Въча ще осигури качествена питейна вода за 7 общини в област Пловдив

Поредният етап на най-важния стратегически проект за Пловдив и региона за изграждане на каскада „Доспат – Въча“ събра на работна среща в Областната администрация представители на израелската фирма изпълнител на предивестиционните проучвания – „Аш Индъстрийз ООД“, областният управител и кмета на Пловдив .

С неговата реализация ще се осигури в дългосрочна перспектива качествена питейна вода за население на територията на 7 общини в област Пловдив – гр. Пловдив, както и за покриване на нуждите от питейна вода за бързо развиващите се икономически зони в района.

„Целта на тази среща бе да получим информация за поетапното изпълнение на договора, защото Пловдив и областта не трябва да изпускат този път изключителния шанс проектът най-после да се реализира. Искам да разберем какво е направено до момента, ще се спазят ли сроковете, като не искаме това да бъде за сметка на обема или качеството на проучванията“

Заяви след срещата областният управител Дани Каназирева.Тя обясни, че в момента проектът е на етап извършване на предпроектни проучвания, които ще продължат до октомври.

Доспат – Въча ще осигури качествена питейна вода за 7 общини в област Пловдив » Новини Пловдив » Дани КаназиреваОт фирмата изпълнител поеха ангажимент до две седмици да предоставят линеен график за реализацията на предивестиционното проучване, както и пълната информация какво е направено до момента и какви са сроковете на изпълнение
Сформирана е работна група, в която влизат представители от израелска и българска страна. Тя ще се ръководи от проф. д-р инж. Борислав Цанков. Нейната задача е да осъществява комуникацията между страните по договор. Областната управа се ангажира да съдейства изцяло за бързото придвижване на документацията на общинско и държавно ниво.

„Много се радвам, че за реализацията на този проект има пълна приемственост между мен и г-жа Каназирева. Обединява ни неговата важност за града и региона. Това е проект, който ще осигури чиста планинска вода за дълги години напред и ще ни предпази от подобна ситуация като тази в Перник“.

Доспат – Въча ще осигури качествена питейна вода за 7 общини в област Пловдив » Новини Пловдив » Дани КаназиреваТова заяви кметът на Пловдив Здравко Димитров, който в качеството си на областен управител рестартира и оптимизира проекта.
Фирмата изпълнител са обнадеждени от първите проби на водата, защото тя е изключително чиста планинска вода. Те се ангажираха да информират регулярно за напредъка на проекта и етапното им приключване. Изпълнилите бяха категорични, че ще завършат проекта в срок и без компромис в качеството.

Според областният управител Дани Каназирева само доброто взаимодействие между държавата и общините ще е предпоставка за успешното реализиране на обекта.
Тя припомни, че стойността на поръчката съгласно договора е 349 хиляди лева (без ДДС) или 418,8 хил. лв. (с ДДС). След приемането на ПИП следва да се възложи изработване на Идеен инвестиционен проект и ПУП: ПРЗ (план за регулация и застрояване) за площадковите обекти и ПП (парцеларни планове) за линейните обекти.

С това ще създаде плановата основа за бъдещото строителство на обекта.
От страна на израелските партньори присъстваха Моше Хершхо, изпълнителен директор на „Израел Електрик“ и изпълнителният директор на „Аш Индъстрийс“ ООД Алон Сегеф