Още двама общински служители с COVID – 19

На база направените PCR тестове на служители, работещи в сградата на Община Пловдив на пл. „Централен“ 1, Ви информираме, че до момента има установени два нови случая с COVID-19. С тях общият брой на установените случаи стават общо шест.
Продължава тестването на служителите от различните звена от администрацията, за да се гарантира тяхната безопасност, както и тази на гражданите, които обслужват.