Евелин Парасков и „Съюз за Пловдив“ искат зелена светлина за проекта на Римския форум – Юг

Градът има шанс да се сдобие с най-интересния исторически център в страната, считат съветниците.

Председателят на общинските съветници от Съюз за Пловдив внася питане до кмета, докъде са стигнали процедурите за реставрацията и експонирането на Римския форум – Юг като част от културно – историческото наследство на Филипопол.

„Преди няколко години от общинския бюджет бяха дадени над 6 млн. лв. за придобиване на имота, в който се намира Римския форум – Юг. Тази спасителна инвестиция беше направена именно с цел възстановяване на целия археологически комплекс заедно с Форум – Запад, Форум – Север и Форум – Изток. В община Пловдив е изготвено задание за проектиране на южната част от комплекса, което е съгласувано с Министерството на културата. В бюджета за 2020 г. са планирани 80 000 лв. за проектиране“, напомня Парасков.

Съветникът посочва, че западната част на Римския форум вече е реставрирана и се превърна в популярно място за отдих, срещи и опознаване на културното наследство както за пловдивчани, така и за гостите на града.
Римският форум – Север, е в процес на проектиране и скоро ще заеме достойно място сред предпочитаните туристически маршрути и места за почивка.
Преди години на Римския форум – Юг беше извършена реставрация с добре нивелирани антични улици, възстановени антични магазини, лапидарно подредени архитектурни елементи.

„Днес тази част от археологическия комплекс е изоставена, недостъпна и занемарена, въпреки значимия й потенциал. Това безценно културно наследство на Филипопол ще продължава да прилича на обикновен и непонятен за мнозина изкоп, ако не се предприемат действия за възстановяването му,“ отбелязва Евелин Парасков.
Съветниците от „Съюз за Пловдив“ са убедени, че ако се възстанови тази най-голяма разкрита част от Форума и се адаптира към съвременното площадно пространство , градът ще се сдобие с най-интересния исторически център в страната.
Ако властта и гражданите прегърнат идеята за обогатяването на този център с активности и атракции, то почти празната сграда на Пощата може да стане център за изкуство, музика и култура, с развлечения, кафенета, със зала за прожекции на филми с археологическа тематика, с макет на Римския форум на Филипопол.
„Централният площад на Пловдив ще представлява най- ефектната пространствена атракция в България, ако с помощта на съвременните технологии се осъществяват визуални нощни възстановки на Форумния комплекс, както е изглеждал в античните времена“, счита Евелин Парасков.

СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ ПИТА:

  1. Какви процедури са извършени до този момент от администрацията по изготвяне на ПУП за поземлен имот, в който попада Римския форум- Юг, както и част от паркинга пред хотел Тримонциум?
  2. До какъв етап е стигнало възлагането за проектиране?
  3. Каква е визията на общинската администрация по отношение на начина на възлагане на поръчката – отделно за проектиране или на инженеринг?
  4. В какъв срок администрацията възнамерява да даде рестарт на работата в това пространство?
  5. Какви изисквания се поставят пред проектантите в заданието?
  6. Как ще бъде осигурено финансирането за реализацията на проекта за експониране на Римския форум – Юг?