Евелин Парасков и „Съюз за Пловдив“ Не искаме да влизаме в лобистки скандали за КОЦ

Позицията на „Съюз за Пловдив“ по повод на избора на управител на – Пловдив си остава непроменена – ние няма да си позволим да даваме оценка на качествата на който и да е участник и няма да допуснем противопоставянето на един професионалист срещу друг.

Така председателят на групата коментира развихрилите се в последно време скандали около конкурса за шеф на болницата и класирането, предложено от комисията за гласуване в Общинския съвет.
Парасков напомня, че съветниците от „Съюз за Пловдив“ досега никога не са били допускани да участват в комисия по избор на управител на здравно заведение, включително и за КОЦ – Пловдив. Всички становища, които до този момент е предлагала групата, се отнасят за повишаване на нивото на здравеопазването, но не и до лобиране за един или друг ръководител и кандидат за управител на търговски дружества.

Евелин Парасков пита дали сигналът за нарушения, подаден от директора на дирекция по здравеопазване, е внесен до комисията и разгледан, преди да се вземе решение за оценяване и класиране на кандидатите? „Именно комисията по избор е органът, който гарантира законното провеждане на конкурса. Преди да бъдат изслушвани кандидатите, е редно да бъдат изслушани членовете на комисията и да се знае тяхното становище“, счита Евелин Парасков