Кметът Здравко Димитров разпореди проверка на мерките за превенция от коронавирус

Във връзка с установени случаи на служители на Община Пловдив с положителни PCR тестове, кметът разпореди спешна проверка на мерките за превенция от коронавирус при осъществяване на административното обслужване на гражданите и предпазване на служителите, които работят на първа линия.
Съвещания и комисии ще се превеждат онлайн, а приемането на документи на гражданите и предоставянето на административни услуги ще се осъществяват при засилени противоепидемични мерки.

„Отново призоваваме хората да използват възможността за издаване на документи по електронен път и само когато това е невъзможно, да посещават общинските служби“, заяви кметът Здравко Димитров.
Секретарят на Община Пловдив Ангелина Топчиева проведе днес онлайн срещи с ръководителите на отдели и дирекции в сградата на пл. „Централен“ № 1 и се увери, че са предприети всички мерки, за да се гарантира нормалната и спокойна работа на звената.

„Няма причини да се преустанови административното обслужване на граждани на този етап“, поясни тя. По думите ѝ обстановката в другото голямо административно звено, което обслужва граждани – дирекция „Местни данъци и такси“, обстановката е абсолютно спокойна и работата продължава в нормален ритъм.
Припомняме, че противоепидемичните мерки са разписани в заповед на кмета на кмета Здравко Димитров, издадена на 13 март и са в сила и до момента. Те предвиждат забрана на достъпа на външни лица, които не са служители на общинската администраци, в сградите на Община Пловдив с изключение на партерните етажи – деловодство, отдел ДИДО, отдел ГРАО и каса на дирекция „Счетоводство“. По изключение и само при спешна необходимост се допускат външни лица в административните сгради след разрешение от съответния ръководител, а имената на допуснатото лице се записват в регистър от служителите на ОП „Общинска охрана“. Не се допускат външни лица с грипоподобна симптоматика. При извършване обслужването на хора в помещенията на партерния етаж се допускат не повече от двама граждани едновременно, а те трябва да спазват необходимата дистанция помежду си.

Особено засилен е пропускателният режим при обслужване на гражданите в дирекция „Местни данъци и такси“ на ул. „Радецки“ № 18. До гишетата за административно обслужване се допуска само по един гражданин.
Продължава засилената дезинфекция на всички помещения и работни места на служителите, в това число общите части на сградите – тоалетни, стълбища, входни врати, коридори.

В затворените помещения, където не може да се осигури необходимата дистанция, служителите са задължени да работят с маски, а гражданите не се допускат без лични предпазни средства.
На база на резултати от утрешните тестове ще се вземе решение за осигуряване на дистанционна работа за служителите от отделите, където това е възможно.