Коледни играчки, изработени от хора в нужда, чакат своите купувачи в социалната къщичка пред общината

Уникални ангели, гълъби, сърца, камбанки, звезди и картички са само част от изненадите за Коледа, които всеки може да си закупи от Социалната къщичка. Украсите и играчките са направени от потребителите на социални услуги в града. Проектът е на дирекция „Социална политика“ на Община Пловдив и се реализира за втора поредна година.

Коледни играчки, изработени от хора в нужда, чакат своите купувачи в социалната къщичка пред общината » Новини Пловдив »

Социалната къщичка вече има своите първи посетители и купувачи. Тя е разположена на пл. „Стефан Стамболов“ до голямата коледна елха пред сградата на Община Пловдив. Освен радост за празниците за възрастни и деца, това е и голямо удовлетворение за изработилите артикулите, тъй като по този начин се реализират направените от тях неща. Всяко едно изделие е ръчно направено и е резултат от въображението и таланта на този, който го е изработил.

Набраните средства от покупката на играчките и украшенията ще могат да се ползват от общинските социални услуги и институции за разширяване възможностите за социална интеграция и ресоциализация на потребителите, участващи в програмите за арт-терапия.

Коледни играчки, изработени от хора в нужда, чакат своите купувачи в социалната къщичка пред общината » Новини Пловдив »

На място ще има демонстрации на издухване на стъклото от майстор по стъклодухане, като изработените на място изделия, се предлагат за продажба с благотворителна цел в полза на „АТЕЛИЕ ЗА СТЪКЛЕНИ ВЪЛШЕБСТВА” към Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Св. Врач”.

Магнитите за хладилници и керамичните висулки са направени от работещите в ОП „Социално предприятие за хора с увреждания“, което беше създадено преди няколко месеца по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”.

Коледни играчки, изработени от хора в нужда, чакат своите купувачи в социалната къщичка пред общината » Новини Пловдив »

Целта на социалното предприятие е да се окаже социално въздействие върху живота на хората с увреждания, но и чрез изграждането на различни умения и компетенции да се подобри тяхната интеграция в обществото, на начина и качеството им на живот, реално да се осъществи тяхното приобщаване, благодарение на взаимно сътрудничество, подкрепа и доверие в способностите им.

Социалната коледна къщичка ще бъде работи до 5 януари 2019 година и всеки желаещ да подпомогне социалната кауза може да се включи, като закупи коледна играчка или украса.

Коледни играчки, изработени от хора в нужда, чакат своите купувачи в социалната къщичка пред общината » Новини Пловдив »

Дирекция „Социална политика“ пожелава Весели коледни и новогодишни празници.