Младежки център Пловдив обявява конкурс за младежки инициативи

стартира интересна инициатива, с която да стимулира младежи от 15 г. до 29 г. от гр. Пловдив, Сопот и Хисаря да предложат и реализират събития и инициативи с обществена и социална значимост. Темите на конкурса са разнообразни и са свързани с човешки права, активно гражданство, приобщаване, развиване на образователни, културни, иновативни пространства и дейности, интегриране и подпомагане на деца и младежи от уязвими групи.

Конкурсът има за цел да мотивира младите хора към активно действие по актуалните теми, провокиращи обществения интерес и осигуряване на трайна социална промяна. Одобрените предложения ще бъдат финансирани по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“.

Регламентът е изготвен от консултативен съвет, съставен от младежи от гр. Пловдив, специално подготвени и обучени от менторите по проекта за провеждането му. Получените предложения ще бъдат внимателно разгледани от консултативния съвет и оценени от жури.

Конкурсът ще се раздели на 6 етапа за кандидатстване и ще бъдат одобрени 40 младежки инициативи за период от 36 месеца. Проектът е насочен към реализация по следните направления:

  • Изкуство и занаяти
  • Образование и наука
  • Културни и познавателни активности
  • Опазване на околната среда
  • Подпомагане и развитие

Насоки и формуляр за кандидатстване можете да откриете тук: youthcentre.plovdiv.bg/bg/about#.Xzo3W1Qzbcs

Крайният срок за предаване на предложенията е 20 септември 2020 г.
Проектът „МЦ- мощен фактор за местно развитие“ е реализиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.