Проект за нов „Статут на Награди Пловдив“ е качен на сайта на общината за обществено обсъждане

Съобщаваме, че на официалната страница на Община Пловдив на адрес: www.plovdiv.bg/ в „Актуално“, както и в рубриката „Проекти на нормативни актове“, и още в раздел Култура, в рубриката „Обяви, покани , съобщения“ е* публикуван за ПРОЕКТ за нов „Статут на Награда „Пловдив” в областта на изкуството и културата“*, заедно с Приложение №1 – Предложение за удостояване в категория по чл.12 на статута и Приложение №2 – Предложение за удостояване по чл.4 на статута със Специална награда „Пловдив” за изключителни постижения и цялостен принос в областта на изкуството и културата.

Всички заинтересовани лица и организации, след като се запознаят със съдържанието на документите, могат да дадат своите писмени предложения в срок до 15 февруари 2020 г.

Приемат се единствено писмени предложения, *постъпили в деловодството на Община Пловдив, на адрес пл. Стефан Стамболов“ № 1 на хартиен носител ИЛИ изпратени по e-mail на адреса на отдел „Култура, археология и културно наследство“: culture@plovdiv.bg

Припомняме, че всяка година в навечерието на 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, Кметът на Пловдив връчва престижното отличие на творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за конкретно произведение, събитие или факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив, реализирани през предходната година в отделните категории.

В новия проект на Статут е включена за първи път и възможност за удостояване със *Специална награда „Пловдив” за изключителни постижения и цялостен принос в областта на изкуството и културата.*