Установен е нов случай на служител на Община Пловдив с положителен тест за COVID – 19

Експертът работи в сградата на пл. „Централен“ № 1. Във връзка с това са взети всички мерки по дезинфекция и превенция.

Сградата ще бъде допълнително обработена и в понеделник, затова работата с граждани ще започне в 9.00 часа.

Призоваваме хората да посещават общинските служби, като спазват всички превантивни мерки и носят предпазни маски.