Нова структура „Зелена система“ предлагат да се създаде от „Съюз за Пловдив“

Общинските съветници от „Съюз за Пловдив“ на днешната сесия  ще предложат създаването на структура „Зелена система“ към заместник-кмета по строителството в Община Пловдив. Това е и искането на Съюза на ландшафтните архитекти – Дружество Пловдив и Научно – техническо дружество по озеленяване.

В мотивите, приложени към писмото до Община Пловдив и Общинския съвет, те посочват, че новата структура, съставена от професионалисти, ще помогне за опазването и развитието на зелената система в града.

„Зелената система трябва да бъде един от приоритетите през следващите години. Повече от тридесет години значението на този жив елемент от градската структура бе подценено и до голяма степен пренебрегнато“,

считат ландшафтните архитекти и озеленители.

На същото мнение са и съветниците от „Съюз за Пловдив“, които отдавна настояват да се предприемат мерки за защита на „белите дробове“ на града.

структура Зелена система, Нова структура „Зелена система“ предлагат да се създаде от „Съюз за Пловдив“„Пловдив е единствената община сред големите градове, където няма структура по опазване на зелената система. Създаването на новото звено е от изключителна важност, особено на фона на засиленото и често хаотично застрояване на малкото свободни терени, включително и на зелените площи“,

коментира председателят на групата на  „Съюз за Пловдив“ Евелин Парасков.

Съветниците напомнят, че Пловдив продължава далеч да изостава от европейските нормативи за 20 кв. м. зелена площ  на жител за обществено ползване. Според експерти на един пловдивчани се падат под 11 кв. м. зеленина.

Залесяването, изграждането на нови паркове и поддръжка на защитените територии и тепетата години наред се правят инцидентно, без планиране и без необходимата, професионално изготвена  концепция.