Освободете се от ненужни индустриални отпадъци

От 19 до 23 ноември всички граждани, които разполагат със стари излезли от употреба гуми, отработени масла и негодни за употреба батерии и акумулатори могат да ги предадат на: гр. , Район „Северен”, ул. „Георги Бенев” № 4, площадка на „Универсметал” ООД от 09:00 до 17:00 ч. Организатор на кампанията е район „Централен“ – Община Пловдив.

Всички граждани могат безвъзмездно да предават тези .

Администрацията информира, че в случай на злонамерено запалване на излезли от употреба гуми, сигнали могат да бъдат подавани на тел. 6111 – Пловдивски Общински инспекторат или в Районните полицейски управления.