Oбсъждат състоянието на речните легла и отводнителните канали в Община Пловдив

отводнителните канали в Община Пловдив

В Областната управа ще се проведе среща, на която ще се обсъди състоянието
на речните легла и отводнителните канали в границите на Община Пловдив.

Ще бъдат набелязани превантивни мерки за предотвратяване опасността от
наводнения. Срещата е по инициатива на , заместник- кмет
„Обществен ред“ в община Пловдив .

В нея ще участват областният управител , ресорните
заместник-кметове на община Пловдив, районните кметове, представители на РД
„Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив, , Басейнова
дирекция, , и др.

Срещата ще се състои на 04.12.2019 година.