Паркът до хотел „Санкт Петрбург“ може да бъде запазен, без да се харчат милиони

Запазването на парка до хотел „Санкт Петербург“ е напълно възможно,  без да се похарчи и стотинка от бюджета на града ни. Това  е позицията на и „Съюз за Пловдив“.

Според юристката законът го позволява, просто кметът и администрацията му трябва да го приложат по най-бързия начин.

Проблемът  е, че самата община е одобрила подробен устройствен план (ПУП – за обществено обслужване), който разрешава застрояването на единственото място за зеленина в квартала. След това същата община приема общия устройствен план на града (ОУП), в който част от терена е отредена за зеленина. Умишлено или не, е изпуснат предвиденият в закона срок за служебно изменение на приетия по-рано ПУП, който допуска застрояване на парка и е в сила и към настоящия момент.

Какво може да се направи, за да се запази паркът?

, Паркът до хотел „Санкт Петрбург“ може да бъде запазен, без да се харчат милиони„От една страна, Община Пловдив може да започне преговори за закупуване на имота и отново за сметка на пловдивските данъкоплатци да похарчи милиони, за да си върне обратно имот, който преди години сама е подарила. Рискът е Пловдив да бъде изнудван и да се стигне до ситуацията с  „дупката“ във Варна, а именно да се плати огромна сума и отново някой да се облагодетелства за сметка на парите на града“,

предупреждава Каназирева.

Какво е решението?

В момента тече процедура по изменение на общия устройствен план /ОУП/.  Целият имот трябва и може да бъде отреден за зеленина, като се приложи  чл. 103 а, ал. 1 от ЗУТ. Той гласи  „Промяна на предназначението, начина и характера на застрояване на поземлените имоти, за които е налице одобрен ПУП, се допуска с цел защита на обществени интереси – опазване на околната среда и на човешкото здраве“.

Съгласно ал. 3 с влизането в сила на новия ОУП се спира действието по прилагане на заварените подробни устройствени планове в частите, в които  се предвижда промяна на предназначението и начина на устройство на поземлените имоти. По този начин ще се заобиколи вече влезлият в сила ПУП, който допуска строителство в парка.

Изричното условие в закона е, че в 6-месечен срок от влизането в сила на общия устройствен план трябва да се издаде предписание за служебно изменение на заварения подробен устройствен план, посочва Каназирева.

Какви са рисковете?

  1. Община Пловдив да забави новия ОУП и частникът да си извади строителни книжа, като дори и Общината да му откаже, той има право да заведе дело и да го спечели, тъй като има влязъл в сила ПУП.

2.  След влизане в сила на ОУП  Община Пловдив отново да пропусне 6-месечния срок за служебно изменение на ПУП.

От „Съюз за Пловдив“  са поискали и експертното становище от МРРБ  по казуса.

„Паркът може да бъде запазен, ако им бърза  реакция и воля от страна на  настоящото управление на Пловдив“, счита Дани Каназирева.

Припомняме ви, че тази неделя Дани Каназирева беше в парка зад хотел Санкт Петербург на събранието на гражданите.