Паркинга на бул. „България“ ще си остане паркинг

Получихме съобщение днес от „Съюз за Пловдив“ Относно притесненията на гражданите за паркинга на бул. „България“
Публикуваме го тук, без редакция :

 

Уважаеми колеги,

 

По повод публикация от 24.07.2019г. в trafficnews.bg със заглавие „Два блока в Пловдив пред гражданско неподчинение, бранят паркинга си“, искаме да Ви предоставим следната коректна информация на медиите в гр. Пловдив:

На 08.05.2019г. и групата общински съветници от „Съюз за Пловдив“ входираха Предложение с Вх. № 19XI-142 за отмяна на предвидения от Общината за продажба имот, находящ се на бул. „България“ по плана ЖК “Д. Петров“ – северно от Панаирни палати, с площ от 2459 кв.м.

На проведеното заседание на Общински съвет – Пловдив на 16.05.2019 г. нашето предложение беше гласувано и прието с Решение № 135, взето с Протокол № 9 от 16.05.2019г., което гарантира към настоящия момент, че този имот няма да бъде продаден и застроен.

На същата сесия бяха приети още две наши Предложения за отпадане на още пет от предвидените от Община Пловдив за продажба имоти в район Централен и район Южен, където също имаше гражданско недоволство.

 

Прилагаме в прикачен файл и нашето предложение и Решението на ОбС – Пловдив.