Район „Южен“ отбелязаха международния ден на хората с увреждания

международния ден на хората с увреждания

Днес, Съюзът на инвалидите отбеляза деня на хората с увреждания в район „Южен“. Събраха се членове от целия регион Пловдив. Те получиха поздравления от организаторите на събитието – координатора за регион Пловдив Смиляна Запрянова и председателя на Общинската организация „Пловдив“ – Анахид Харутюнян .

международния ден на хората с увреждания, Район „Южен“ отбелязаха международния ден на хората с увреждания

Всички те си пожелаха, да се сблъскват с все по – малко трудности, когато се опитват да реализират правата си и подчертаха, че предизвикателството на днешния ден е всички, които говорят и обсъждат проблемите на хората с увреждания, да слагат ударението върху човека, неговата индивидуалност и лично достойнство, а не върху увреждането му.

международния ден на хората с увреждания, Район „Южен“ отбелязаха международния ден на хората с увреждания

Поздравителен адрес и специален подарък получиха от Костадин Язов – кмет на район „Южен“.