Спешна вътрешна проверка в общинския Център за психично здраве

Кметът разпореди спешна вътрешна проверка в „Центъра за психично здраве – Пловдив“ ЕООД във връзка с излъчения тази сутрин репортаж на Нова телевизия, съдържащ твърдения за нерегламентирани медицински практики. Проверката се извършва от комисия експерти от дирекциите „“ и „Правно-нормативно обслужване“.
С писмо кметът поиска съдействие от Регионалната здравна инспекция – Пловдив за извършване на проверка в центъра. РЗИ трябва да установи дали в Общинския център за психично здраве са спазени принципите на добрата медицинска практика и дали се осъществява контрол по изпълнението на медицинския стандарт „Психиатрия“, който се изисква от Наредба № 24 на Министерството на здравеопазването.