Проверка по сигнал за замърсяване с отпадъци на река Чая

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – ( – Пловдив) разпореди проверка по получен в екоинспекцията по-рано днес сигнал за нерегламентирано сметище в коритото на в землището на с. , община , в района на бившето предприятие „Мостстрой“. Освен с експерти от екоинспекцията, екипът е с представители и на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Икономическа полиция. В момента проверяващите са на мястото и извършват щателен оглед.

замърсяване с отпадъци,Река Чая,Проверка замърсяване,Проверка,РИОСВ, Проверка по сигнал за замърсяване с отпадъци на река ЧаяНа място е установено и замърсяване на дигата и коритото на река Чая с отпадъци със смесен характер. При направения обход освен това е установено и замърсяване в землището на община Родопи със значителни размери. Ще се дадат предписания за почистване и ще се предприемат съответните административни мерки срещу собственика на терена, допуснал замърсяването.

От Областна Администрация Пловдив добавят, че отпадъците , периодично са замърсяване с отпадъци,Река Чая,Проверка замърсяване,Проверка,РИОСВ, Проверка по сигнал за замърсяване с отпадъци на река Чаязасипвани с пръст, като по този начин върху дигата на реката е образуван насип с височина от 5 до 7 метра, който е навлязъл в река Чая. Според експертите съществува риск при високи води тези отпадъци да бъдат отнесени в реката.
Върху последния пласт на насипа са установени около 50 тона отпадъци в чували, всеки по 1325кг. с надписи „мade in Spain“ и прикрепена към тях документация за съдържанието на чувалите. Проверяващите са установили, че в чувалите има различен вид пластмасови парчета, ленти и ситни пластмасови стърготини.
Взети са проби, отпадъците ще се изследват и ще се направят предписания. В района на сметището са взети проби и от реката за изследване на водата.

замърсяване с отпадъци,Река Чая,Проверка замърсяване,Проверка,РИОСВ, Проверка по сигнал за замърсяване с отпадъци на река Чая

На собствениците на терените (общински и частни лица) ще се даде предписание за почистване на замърсения  терен в съответствие със Закона за управление на отпадъците (ЗУО), а екоинспекцията ще следи стриктно за изпълнението им.