Разговор с Костадин Шанков – Солидараност, съпричастност и сътрудничество вместо конкуренция

Разговор с Костадин Шанков – Солидараност, съпричастност и сътрудничество вместо конкуренция