Седем млади мениджъри посетиха НАП Пловдив като част от инициативата „Мениджър за един ден“

Седем млади мениджъри посетиха Териториалната дирекция на НАП Пловдив като част от инициативата „Мениджър за един ден“ на „Джуниър Ачийвмънт България“. Николай Николов, Елеонора Атанасова и Катя Кривчева от Националната Търговска Гимназия Пловдив заедно с Теодора Димова, Стефани Стоянова и Марияна Чолакова от СУ „Черноризец Храбър“, и Радомира Тамбурова от ПГЧЕ „Васил Левски“ Бургас бяха посрещнати от директорът на Приходната агенция в гр. Пловдив г-н Венелин Найденов.

На директорският стол седна младият и амбициозен Николай Николов и заедно с останалите младежи почерпиха от опита и съветите на г-н Найденов. Той ги въведе не само в ежедневните си задължения, но и изтъкна също, че поверената му структура се крепи на екипна работа и взаимно доверие между служителите.

Седем млади мениджъри посетиха НАП Пловдив като част от инициативата „Мениджър за един ден“ » Новини Пловдив »

Младите мениджъри наблюдаваха и дейностите по обслужване на клиентите, на всеки един от тях им бе издаден Персонален идентификационен код/ПИК/, с помощта на който ще могат да използват всички електронни услуги предоставяни от Агенцията. Запознаха се със способите, които държавата разполага за да събира принудително невнесените в срок данъци, осигурителни вноски и глоби, както и с част от контролните действия, които прилага приходната администрация.

„Мениджър за един ден“ бе „Инициативата е отличен повод да запознаем младите хора с работата на приходната администрация, да ги мотивираме в бъдеще да бъдат част от нейните структури, а ако ли не да се превърнат във финансово грамотни и социално отговорни бизнес лидери“.

коментира директора г-н Найденов по повод кампанията