Студенти от специалностите „Политология„ и „Национална сигурност“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ на стаж в Областна администрация – Пловдив

Студенти от специалностите „Политология“ и „Национална сигурност“ да проведат своя стаж в областната администрация през новата учебната 2020-2021 година бе договорено на среща между областния управител и представители на катедра „Политически науки и национална сигурност“ в “. Освен това експерти от администрацията ще бъдат гост-лектори в бакалавърски и магистърски курсове в двете специалности.

„Слагаме едно добро начало на сътрудничество с висшето училище и катедрата. Убедена съм, че трябва да се дава шанс на младите и амбициозните хора. Практиката е много важно нещо и нашите експерти ще бъдат от полза на студентите, които ще решат да проведат стажа си в държавната администрация, коментира областният управител.

На срещата бе обсъдена и възможността, преподаватели с познания и опит в сферата на обществено-политическите и административните процеси и националната сигурност, да вземат участие в работата на ресорните комисии и съвети в областната администрация.

От страна на университета в срещата взеха участие -главен асистент д-р Даниела Пастармаджиева, проф. д.н. Николай Николов и главен асистент д-р Пеньо Георгиев. Преподавателите посочиха, че интересът тази година към двете специалности е бил голям и местата са запълнени, като за специалността „национална сигурност“ желаещите са били четири пъти повече от обявените места.