„Централен“ с още два завършени обекта в кв. „Каменица“

През последните седмици на годината районният кмет Георги Стаменов и екипът му успяха да завършат започнатите през есента площадка с фитнес на открито в междублоковото пространство на бул. „Мария Луиза“ и ул. „Киев“, както и паркинг в непосредствена близост. Двата проекта се реализират по програма на Министерството на екологията, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), което в гр. Пловдив финансира общо 5 проекта, 2 от които са в район „Централен“. За реализация на паркинга за 17 автомобили беше премахната неизползваема общинска постройка.

През 2018г. в квартал „Каменица“ и района около „Капитан Райчо“ Георги Стаменов заедно с кмета на Община Пловдив Иван Тотев откриха паркинг с 55 паркоместа на ул. „Антон Тайнер“, както и дълго оспорваната детска площадка между блоковете на ул. „Капитан Райчо“ 42-44.