Община Асеновград и БЧК в съвместна кампания за събиране на дрехи

Текстилните изделия ще бъдат дарявани на нуждаещи се

Община уведомява гражданите, че на 17.06.20 г. (сряда) ще се проведе съвместна с Български червен кръст (БЧК) за събиране на дрехи. Инициативата ще се състои на паркинга на ДИП – България. Целта на кампанията е да се съберат дрехи и текстилни изделия.

Желаещите да се включат трябва да предадат дрехите в добре затворени найлонови торби. Изискване към текстилните изделия (завеси, завивки, дрехи, чанти и колани) е същите да бъдат в годно за употреба състояние. С тези, които са годни за употреба, ще бъде създаден кризисен резерв за подпомагане от БЧК на пострадали при бедствия, аварии и кризи и ще се извършва целево даряване на дрехи на хора в нужда.

Акцията ще се състои в часовия интервал от 12:00 ч. до 17:00 ч. на 17.06.20 г. Община Асеновград и БЧК призовават всички, които имат стари и непотребни за тях дрехи, да ги дарят безвъзмездно, вместо да ги изхвърлят.