Втората клетка в депото за отпадъци в Асеновград вече функционира

На 11.12.19 г. приемателна комисия извърши проверка на изградената втора клетка в Депото за твърди битови отпадъци. Комисия, назначена от ДНСК с представители от съответните компетентни институции, прие за експлоатация клетка №2 за твърди битови отпадъци и още една клетка за строителни отпадъци. Към днешна дата те вече функционират и в тях се извършва депониране. Отпадъци в тях се депонират от общините, членуващи в сдружението – Куклен, Лъки, Садово, Първомай, , както и фирми от региона.

Междувременно, заместник-кметът на града Тамер Бейсимов съобщи, че сметопочистването в Асеновград се извършва по утвърден график и се следи за състоянието на съдовете за смет. При констатиране на повредени контейнери, незабавно се дават предписания на фирмата, която в законоустановен срок следва да ги подмени с годни за употреба”, увери Тамер Бейсимов.

Втората клетка в депото за отпадъци в Асеновград вече функционира » Новини от Асеновград » Асеновград