В Асеновград 250 души ще получават безплатен обяд до края на април

В края на декември миналата година доктор – кмет на община подписа Допълнително споразумение към договора с Агенцията за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” за продължаване дейностите по социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд”. Така, до 30.04.20 г. безплатен обяд ще бъде осигурен за общо 250 души – жители на общината.

безплатен обяд,асеновград безплатен обяд,Христо Грудев,Христо Грудев асеновград, В Асеновград 250 души ще получават безплатен обяд до края на априлОт социалната услуга се възползват хора, които са на месечно подпомагане от Дирекция ”Социално подпомагане”, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, както и самотно живеещи граждани и семейства, получаващи минимални пенсии.

Основната цел е подобряване качеството на живот и осигуряване подкрепа на най-уязвимите лица и семейства, които не могат сами да си осигурят храна.