Кметът на Асеновград д-р Грудев съобщи, че вече са направени първите проби на ПСОВ

Първите проби на пречиствателната станция за отпадни води () в вече са извършени. Има индикация, че е възможно съоръжението да заработи. Кметът на доктор посети станцията, за да се увери, че дейностите по стартирането й се движат по план.

ПСОВ се състои от 39 постройки и е разположена на площ от 50 декара.

Засега в нея работят 12 души, сред които има петима оператори в денонощен процес, един началник, един технолог, един механик, един електротехник, един електрончик. Съоръжението трябва да преработва по 12 500 кубични метра вода за времето на 24 часа, когато не е дъждовно времето.

В случай на валежи от дъжд в пречиствателната станция се активират дъждоприемници, които ограничават притокът, тъй като капацитетът позволява навлизането максимум на 25 000 кубични метра вода. Работата на съоръжението включва двустепенно механично пречистване (отделят се грубите частици, отпадъци и пясък) и биологично пречистване.

Биологичното разграждане се осъществява в биобасейни със симулативна денитрификация. След това се извършва вторично утаяване – дезинфекция чрез UV лампи и заустване в .

От ръководството на ПСОВ увериха кмета доктор Грудев, че до 2-3 месеца ще се постигнат параметри за заустване, каквито са били заложени в проекта. Освен всичко, съоръжението разполага и с модерна биогазова инсталация. Чрез нея излишната активна утайка преминава през мезофилна ферментация.

В резултат, за един час се получава добив на 100 кубични метра биогаз с енергиен носител от 6,5 киловата за кубичен метър. Инсталиран е и когенератор с електрическа мощност от 160 киловата. По този начин се цели да се произвежда зелена енергия, която ще бъде ползвана за облекчаване консумацията на ток в станцията.