Кметът на Сопот се превърна в посредник между общинската болница и принципала в лицето на Общинския съвет

След като д-р отказа да подпише предложеното му споразумение за удължаване на договора му като директор, болницата в е изправена пред безпрецедентна криза. За това алармира заместник-кметът Николай Новаков. Той обясни, че двамата с кмета Дойнов са провели поредица от разговори с д-р Анастасов, за да го убедят да продължи да управлява здравното заведение поне за гратисен период от 60 или 90 дни.

Директорът на болница „Иван Раев“ изложи своето мнение в писмо до Общинския съвет, който е принципал на здравното заведение. Той се оплака от липса на ангажираност и стратегия за развитие, както и от диалог с местната власт. Заместник-кметът на Сопот изрази своето недоумение от липсата на реакция от страна на Общинския съвет и отказа да коментира взетите от съветниците решения, действия или бездействия. Факт е, че проведен конкурс за директор няма, а след 10 дни няма да има и управител на болницата. Новаков припомня, че са се провели обществени обсъждания, заседания на комисията по здравеопазване и на целия общински съвет, но резултатът към момента е безпрецедентен.

„Гражданска позиция не видях. В Сопот обаче се оказа, че Facebook е много важен при вземането на решения, особено за Общински съвет“, изрази възмущение Новаков. В същото време има очакване общината постоянно да дофинансира дейността на болницата, но оттам не предоставят адекватни финансови документи и отчети за финансовата дейност. „Очевидно здравето на сопотненци е станало залог на бъдещи политически амбиции и определени политически фигури имат намерение да градят своите предизборни кампании на гърба на болницата“, заяви Новаков и допълни, че докато той и кметът Дойнов имат глас по темата, няма да оставят нещата така.