ОБЩИНА СОПОТ ОТПРАВИ ПОКАНА КЪМ Д-Р АНАСТАСОВ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА МАНДАТА МУ КАТО ДИРЕКТОР НА БОЛНИЦАТА

Община Сопот

Днес, 02 ноември 2020 г., кметът на община отправи писмена покана към д-р за подписване на Допълнително споразумение към Договор № Д-41 от 20.11.2014 г., с което да се удължи срока на управлението му до подписване на договор за управление със спечелилия конкурса за избор на Управител на МБПЛ „Иван Раев – Сопот“ ЕООД. Поканата е изпратена в съответствие с взетите от Общински съвет Сопот решения.

Управлението на МБПЛ „Иван Раев – Сопот“ ЕООД беше предмет на много дискусии пред последните месеци. През юли се проведе обществено с гражданите за съдбата на болничното заведение. Болницата е общинско дружество, което е създадено, за да долекува пациенти от региона и страната от неврологични и други заболявания след прекарани инсулт или инфаркт. Финансовото й състояние е доста тежко и тя има ежегодна нужда от дофинансиране от общинския бюджет. В края на месец септември 2020 г. Общинският съвет в Сопот взе решение №80 от 29.09.2020 г. за обявяване на конкурс за възлагане управлението на болницата в града, тъй като изтича тригодишният мандат на д-р Стефан Анастасов, което впоследствие бе отменено с Решение №97 от 22.10.2020 г.