Предстои среща с представители на всички отговорни институции по проблемите с дейността на биоцентралата в село Труд

Областния управител на област Пловдив и директорът на – Пловдив инициират среща с представители на всички отговорни институции по проблемите с дейността на биоцентралата в село , общ. Марица и миризмите в населеното място. Тя ще се проведе във вторник, 14 юли, от 11:00 часа в Областната администрация.

Проблемите ще бъдат разгледани комплексно, като ще бъдат набелязани възможните решения в полза на обществото при спазване на всички законови норми. До края на следващата седмица инициативният комитет на с. Труд и жителите на населеното място ще бъдат запознати с набелязаните мерки за решаването на проблема в селото.