Прозрачност в управлението на община Сопот

Община Сопот

Обществен съвет към кмета на Сопот ще гарантира прозрачност в управлението, диалог и цели, които ще развиват общината в хармония с гражданите 

На 12.12.2019 г.

в заседална зала „Хаджи Гьока Павлов“ се проведе учредително събрание на Обществен консултативен съвет към кмета на община Сопот .

Поканени бяха всички изявени в различни области граждани на общината, както и ръководители на обществени структури. Срещата премина в конструктивен дух, бяха засегнати много от текущите проблеми свързани с управлението на града.

Кметът Дойнов благодари на присъстващите

за това, че са се отзовали на поканата му и ги запозна с принципа на работа на обществения консултативен съвет. Беше избран Управителен съвет с Председател Васил Копчев, секретар Гергина Шльомская и членове Катя Адърска, Зоя Станкова, Иванка Врачева, Минко Караганчев, Ангел Русев, Станислава Делидимова, Марин Лилов, Николай Спасов, Божидар Бабунов, Кирко Канагрохов и Христо Цолев.

Първото заседание на новоизбрания Управителен съвет е насрочено за 27.12.2019 г., когато ще бъде обсъден план за работа на обществения съвет през 2020 г.