fbpx
20 C
Пловдив
6 март, 2021

Сметната палата изпрати силно негативен доклад за финансовото управление на община сопот за периода от 01.01.2014 г. До 31.12.2015 г.

Кметът възложи пълен анализ на доклад на Сметната палата и експертно становище и план за превантивни и коригиращи действия

Вижте още

Млади еколози и пътни полицаи засадиха заедно дръвче в двора на ОУ „ Христо Ботев“ в Крумово

Стартът на инициативата „Да пазим живота и да създаваме живот , бе даден само преди няколко седмици от директора...

По предложение на Съюз за Пловдив и Кауза Пловдив – Общината ще строи ОДЗ в кв. „Съдийски“ и ясли в Кючук Париж

Важни за града инфраструктурни проекти са осигурени с финансиране в общинския бюджет за 2021 г. по предложение на съветниците...

Каназирева за Белащица : Фирмата има нормативно установено право да иска удължаване, а друг е въпросът дали ще се допусне

"Фирмата има нормативно установено право да иска удължаване, а друг е въпросът дали ще се допусне. Все пак живеем...

Последвай ни

16,823ФеновеХаресва ми
4,230АбонатаАбонирайте се
Avatar
Забелязано в Пловдивhttp://zabeliazanovplovdiv.com
Забелязано в предлага на пловдивчани новините и събитията, които са близо до тях, които пряко ги вълнуват и които те биха искали да съобщят на съгражданите си. При нас водещото е опитът от първо лице, независимото мнение и всички граждани, които искат да дадат гласност на забелязаното от тях.

Финансовото управление на община по време на управлението на Веселин Личев и неговия екип за периода 01 януари 2014 г. – 31 май 2015 г. беше обект на одит на Сметната палата. Проверката започна през 2016 г., но резултатите от нея дойдоха едва на 19 октомври 2020 г. Документът е публикуван в интернет страницата на общината и е достъпен за всички граждани и заинтересувани страни.

При одита са разгледани изпълнението на дейността и състоянието на системата за финансово управление и контрол (СФУК) в областите: „Приходи от данък върху недвижимите имоти“, „Приходи от такса за битови и разходи за дейностите по събиране, сметоизвозване и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване”, „Капиталови разходи за основен и придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и разходи за храна“, „Управление и разпореждане с имоти – ”.

Преди да започнат оправдания и коментари бихме искали да цитираме следния текст от Одита: „От представителите на Община Сопот е изразено съгласие, че констатираните във всички изследвани области, и обстоятелства са верни, точни и обективно представени“.

Бележките и констатациите в одитния доклад са силно негативни. За разглеждания период заложените приходи от бюджета на община Сопот са едва 17%. Независимо от занижения процент събираемостта им е не повече от 45%.

Сметната палата прави пълен анализ на финансовото управление и дава своите препоръки, които трябва да бъдат изпълнени в упоменат срок.

На основание чл. 50, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в срок до шест месеца от получаване на настоящия доклад, кметът на Община Сопот и председателя на Общинския съвет Сопот следва да предприемат мерки за изпълнение на препоръките и да уведомят писмено за това председателя на Сметната палата.

ВИЖ ОЩЕ :  Млади еколози и пътни полицаи засадиха заедно дръвче в двора на ОУ „ Христо Ботев“ в Крумово
ВИЖ ОЩЕ :  Млади еколози и пътни полицаи засадиха заедно дръвче в двора на ОУ „ Христо Ботев“ в Крумово

Одитният доклад е приет на основание чл. 48, ал. 1 от Закона за Сметната палата с Решение No 313/03.09.2020 г. на Сметната палата и изпратен на община Сопот на 19 октомври 2020 г.

Във връзка с направените констатациите в доклада, както и необходимостта от последващи действия кметът Деян Дойнов издаде заповед в срок до 10 май 2021 г. секретарят на общината, финансовият контрольор, началниците на отдели, главният счетоводител и експертите да се запознаят детайлно с представения доклад и да представят писмени становища, съобразно компетентността си, относно промените в различни аспекти на управлението на Община Сопот, които са осъществени от 2016 г. до настоящия момент, както и тези, които следва да бъдат извършени, за да се обезпечи бъдещето развитие на Общината.

За да се запознаете с Одитния доклад моля последвайте линка:

http://www.sopot-municipality.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1429&Itemid=344

Новини от Пловдив

Млади еколози и пътни полицаи засадиха заедно дръвче в двора на ОУ „ Христо Ботев“ в Крумово

Стартът на инициативата „Да пазим живота и да създаваме живот , бе даден само преди няколко седмици от директора...

Още новини от Пловдив