Обсъдиха мерките за дългосрочното решение на кризата с водните количества в река Въча и работата на ВЕЦ-те

Министърът на енергетиката и областният управител обсъдиха мерките за дългосрочното решение на кризата с водните количества в река Въча и работата на ВЕЦ-те
Коментиран бе и казусът със затворените кариери край Белащица

В Министерството на енергетиката областният управител Дани Каназирева представи пред ресорния министър Теменужка Петкова договорените мерки с НЕК ЕАД – Предприятие „ВЕЦ“ – Пловдив, за цялостно решение на проблема с обезводняването на река Въча. От своя страна министър Петкова изрази пълната си подкрепа за трайно решаване на проблема.

„За нас е най-важно предприятието да изпълни поетото задължение и разписаните срокове да не се просрочват, коментира след срещата Каназирева.

Тя припомни, че в края на миналата година с управителя на НЕК ЕАД – Предприятие „ВЕЦ“ – Пловдив Георги Беловодски са договорени изключително важни мерки с конкретни срокове за изпълнение, но в момента има известно забавяне.

„Беше договорено, първо – да се изгради измервателна станция, която да осигурява в реално време публичен достъп и информация на всеки един гражданин за количеството вода в р. Въча. И второ – да се намери техническо решение, което трайно да реши проблема с осигуряване на минимални екологични водни количества в реката, които да се изпускат постоянно и целогодишно и при спиране на ВЕЦ-те. Мерките са необходими за да се избегне риска от засушаване на реката и измиране на рибата в нея, поясни Дани Каназирева.

На срещата с енергийния министър е коментиран и казусът със затворените кариери край Белащица, по който предстоят съдебни дела.
“ Проблемът предстои също дългосрочно да бъде решен. На срещата и по този казус екоминистърът заяви своята подкрепа. Всички институции ще работим съвместно, за да бъде решен в обществена полза, допълни Каназирева.

Тя съобщи, че в близките дни ще се срещне с Инициативния комитет, за да ги запознае с фактическата обстановка. Също така, следващата седмица, ще бъде организира среща с ангажираните по казуса институции – Басейнова дирекция, РИОСВ и ВИК -Пловдив.