fbpx

Важни / Полезни телефони в Пловдив

Телефон 112

Не е информационен телефон, той не обслужва повиквания от неспешен характер – сигнали за неработещи светофари, проблеми с елекро и водоподаването, нарушени пътни участъци и пр.

Ползвайте телефон 112 в случай на внезапна реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имущество, като:

 • Пожари
 • Наводнения
 • Спешни медицински случаи
 • Смерч (ураганни ветрове)
 • Земетресения
 • Катастрофи
 • Промишлени аварии и други замърсявания
 • Радиация
 • Зимни бури
 • Съмнения за антракс или други биологични агенти
 • Други произшествия и инциденти

 

Регионална Дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” 

 • 032 932200

ЕВН

 • Общ клиентски телефон – 070017777;
 • Аварии/повреди – 070010007;
 • Справка за сметки – 0700010207

ВиК аварии

 • 032 6157

КАТ пловдив

 • 032932007

РПУ

 • РПУ 1 – (032) 932 001
 • РПУ 2 – (032) 932 002
 • РПУ 3 – (032) 932 003
 • РПУ 4 – (032) 932 004
 • РПУ 5 – (032) 932 005
 • РПУ 6 – (032) 932 006

Общинска Охрана

 • (032) 6-166
 • (032) 63-62-63

 

При сигнали за нарушение на наредбите на Община Пловдив: Пловдивски общински инспекторат:

 •  (032) 625 650
 •  (032) 625 660
 •  (032) 633 323

При сигнали за нарушение на екологичното законодателство РИОСВ Пловдив

 •  032 643245

При сигнали за нарушение на Закона за водите Басейнова дирекция ИБР

 •  032 621 55

При сигнали за безстопанствени кучета и котки и прибиране трупове на кучета и котки:  ОП „Зооветеринарен комплекс“

 • 032 966 184 – телефон за сигнали и заявки

При сигнали за паднали дървета и счупени, опасно надвиснали клони ОП „Градини и паркове“

 • 032 624 301

 

ОП „Чистота“

Нередовно обслужване на контейнери за битов отпадък; Нередовно почистване на уличната мрежа; Запушени дъждоприемни шахти, липсващи и счупени решетки, гривни и изгнили кофи на дъждоприемни шахти.

 • 032 675 817
 • КМД ЕООД – (032) 660 600

За заявки за ДДД обработки (дезинфекция, дезинсекция и дератизация): ОП „Дезинфекционна станция“

 • 032 990 318

 

Пловдив Район Централен

Адрес: ул. „Хр. Г. Данов” № 39
Телефон: 032 / 658 237
WebSite:  http://www.plovdivcentral.org/

Пловдив Район Източен

Адрес: бул.”Шести Септември” № 274
Тел.: +359 32 601 060
Факс: +359 32 631 610

e-mail: iztochen_bg@abv.bg
WebSite:  http://iztochen-plovdiv.bg/

Пловдив Район Западен

Адрес: ул. “Вечерница” № 1А, Пловдив 4001
Тел.: +359 32 604 818
Факс: +359 32 642 019
E-mail: zapaden@plovdiv.bg
WebSite: http://zapaden.plovdiv.bg/

Пловдив Район Северен

Адрес: бул. „Цар Борис III Обединител 22А
Тел.: 032/ 959 004, 032/ 901 160
Факс: 032/ 901 161
E-mail: info@severen.bg
WebSite: www.severen.bg/plovdiv

Пловдив Район Южен

Адрес: бул. Македония 73А , Пловдив 4004
Тел.: + 359 32/276 110
Факс: + 359 32/674 130
WebSite: http://south.plovdiv.bg/

Телефон за сигнали и жалби: + 359 032/ 276 115
E-mail: signal_ujen@abv.bg

Пловдив Район Тракия

Адрес: ЖР “Тракия” бул. „Освобождение“ №63, Пловдив 4023
Тел.: 032 68 23 23
Факс: 032 68 03 16
E-mail: trakia@plovdiv.bg
WebSite: http://trakia-plovdiv.bg/

 

 

Контакти
Кмет инж. Иван Тотев Тел. :+359 32 656 727;
Факс: +359 32 656 753;
e-mail: info@plovdiv.bg;
Заместник кмет ОИЗЕУО Розалин Петков Тел. :+359 32 656 723;
Факс: +359 32 656 753;
e-mail: r_petkov@plovdiv.bg;
Заместник кмет ОСУТСИ Димитър Кацарски Тел. :+359 32 656 719;
Факс: +359 32 656 412;
e-mail: d_katzarski@plovdiv.bg;
Заместник кмет ОРТ Георги Душев Маринов Тел. :+359 32 656 456;
Факс: +359 32 632 781;
e-mail: almi04@abv.bg;
Заместник кмет КОТИРЕП Стефан Стоянов Тел. :+359 32 656 712;
e-mail: anna_topalova@plovdiv.bg;
Секретар Ангелина Топчиева Тел. : +359 32 656 715;
Факс: +359 32 656 753;
e-mail: anitopchieva@gmail.com;
Председател на ОбС Савина Петкова Тел. : +359 32 600 544;
Факс: +359 32 600 567 ;
e-mail: obs@plovdiv.bg;
Кмет на район „Тракия” Костадин Димитров Тел. :+359 32 682 323;
Факс: +359 32 680 316;
e-mail: raiontrakia@abv.bg;
Кмет на район „Северен” Ральо Ралев Тел. :+359 32 959 004;
Факс: +359 32 901 161;
e-mail: info@severen.bg;
Кмет на район „Източен” Николай Чунчуков Тел. :+359 32 601 090;
Факс: +359 32 631 610;
e-mail: iztochen_bg@abv.bg;
Кмет на район „Западен Димитър Колев Тел. :+359 32 604 818;
Факс: +359 32 642 019;
e-mail: zapaden@plovdiv.bg;
Кмет на район „Южен” Борислав Инчев Тел. :+359 32 276 110;
Факс: +359 32 674 130;
e-mail: south_plovdiv@abv.bg;
Кмет на район „Централен” Тел. :+359 32 658 211;
Факс: +359 32 622 204;
e-mail: centralen@plovdiv.bg;
Адрес за кореспонденция: Пловдив – 4000, Пл. Ст. Стамболов 1
Тел.:+359 32 656 700, Факс: +359 32 656 703,
e-mail: info@plovdiv.bg;
web: www.plovdiv.bg

Коментари