fbpx

Важни / Полезни телефони в Пловдив

Телефон 112

Не е информационен телефон, той не обслужва повиквания от неспешен характер – сигнали за неработещи светофари, проблеми с елекро и водоподаването, нарушени пътни участъци и пр.

Ползвайте телефон 112 в случай на внезапна реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имущество, като:

 • Пожари
 • Наводнения
 • Спешни медицински случаи
 • Смерч (ураганни ветрове)
 • Земетресения
 • Катастрофи
 • Промишлени аварии и други замърсявания
 • Радиация
 • Зимни бури
 • Съмнения за антракс или други биологични агенти
 • Други произшествия и инциденти

 

Регионална Дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” 

 • 032 932200

ЕВН

 • Общ клиентски телефон – 070017777;
 • Аварии/повреди – 070010007;
 • Справка за сметки – 0700010207

ВиК аварии

 • 032 6157

КАТ пловдив

 • 032932007

РПУ

 • РПУ 1 – (032) 932 001
 • РПУ 2 – (032) 932 002
 • РПУ 3 – (032) 932 003
 • РПУ 4 – (032) 932 004
 • РПУ 5 – (032) 932 005
 • РПУ 6 – (032) 932 006

Общинска Охрана

 • (032) 6-166
 • (032) 63-62-63

 

При сигнали за нарушение на наредбите на Община Пловдив: Пловдивски общински инспекторат:

 •  (032) 625 650
 •  (032) 625 660
 •  (032) 633 323

При сигнали за нарушение на екологичното законодателство РИОСВ Пловдив

 •  032 643245

При сигнали за нарушение на Закона за водите Басейнова дирекция ИБР

 •  032 621 55

При сигнали за безстопанствени кучета и котки и прибиране трупове на кучета и котки:  ОП „Зооветеринарен комплекс“

 • 032 966 184 – телефон за сигнали и заявки

При сигнали за паднали дървета и счупени, опасно надвиснали клони ОП „Градини и паркове“

 • 032 624 301

 

ОП „Чистота“

Нередовно обслужване на контейнери за битов отпадък; Нередовно почистване на уличната мрежа; Запушени дъждоприемни шахти, липсващи и счупени решетки, гривни и изгнили кофи на дъждоприемни шахти.

 • 032 675 817
 • КМД ЕООД – (032) 660 600

За заявки за ДДД обработки (дезинфекция, дезинсекция и дератизация): ОП „Дезинфекционна станция“

 • 032 990 318

 

Коментари